پلاتو: تجربه شناخت خود با تمرین‌های تئاتر

ما انسان‌ها مجموعه‌ای از احساس‌های پیچیده هستیم. احساس‌هایی که گاه زیرکانه خودشان را از دید ما پنهان می‌کنند و در مسیر زندگی هر از گاهی سر راهمان قرار می‌گیرند. گاهی این احساس‌ها مثل یک کودک ما را به‌ بازی می‌گیرند و درگیرمان می‌کنند. هر چقدر که آنها را بیشتر بشناسیم بهتر می‌توانیم توانمندانه زندگی کنیم. هرچقدر که قدرت مواجهه با موقعیت‌های بداهه‌ی زندگی را در خود تقویت کنیم، بهتر می‌توانیم در شرایط مختلف منعطف باشیم و تصمیم بگیریم.

پلاتو برای سازمان‌ها

 • تقویت هوش هیجانی
 • بهبود مهارت‌های همکاری تیمی
 • بهبود مهارت‌های رهبری
 • بهبود مهارت‌ همدلی
 • بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری در شرایط دشوار
 • افزایش حضور ذهن و خودآگاهی

پلاتو برای افراد

 • تقویت هوش هیجانی
 • بهبود مهارت‌های همکاری تیمی
 • بهبود مهارت‌های رهبری
 • بهبود مهارت‌ همدلی
 • بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری در شرایط دشوار
 • افزایش حضور ذهن و خودآگاهی

3 ترم شش جلسه‌ا

امیر مهرانی

امیر مربی رشد فردی و تعالی سازمانی است. امیر با طرح پرسش‌های مختلف کمک می‌کند تا شرکت‌کنندگان در این دوره به مسائل مطروحه عمیق فکر کنند.

احسان بهلولی

احسان بازیگر تئاتر و مربی سایکودراما است. او با قرار دادن شرکت‌کنندگان در بازی‌های مختلف کمک می‌کند تا آنها رفتارها و احساس‌های خود را بهتر درک کنند.