ask.fm

آگوست 10, 2014

با پرسیدن آگاه‌تر شویم

همه ما ارزشمندی‌های متفاوت و مختص به خود داریم. کیفیت فکر و زندگی ما هم به‌واسطه همین ارزشمندی‌ها مشخص می‌شود. مثلا رویاهایی که داریم بخشی از […]
آگوست 10, 2014

با پرسیدن آگاه‌تر شویم

همه ما ارزشمندی‌های متفاوت و مختص به خود داریم. کیفیت فکر و زندگی ما هم به‌واسطه همین ارزشمندی‌ها مشخص می‌شود. مثلا رویاهایی که داریم بخشی از […]