یک کار خوب

اکتبر 4, 2014

مربی‌نامه (5)

زندگی با دست شکسته این هفته دست راستم شکست و بیش از یک ماه ظاهرا باید وبال گردنم باشد. طبیعتا نمی‌توانم بنوبسم و تایپ کردن با […]
سپتامبر 5, 2014

مربی‌نامه (1)

قبل‌ترها در وبلاگ بیشتر از روند کارهام اطلاع‌ رسانی می‌کردم اما مدتی بود که این فرآیند متوقف شده بود و کمتر برایش زمان می‌گذاشتم. در مجموع […]
سپتامبر 5, 2014

مربی‌نامه (1)

قبل‌ترها در وبلاگ بیشتر از روند کارهام اطلاع‌ رسانی می‌کردم اما مدتی بود که این فرآیند متوقف شده بود و کمتر برایش زمان می‌گذاشتم. در مجموع […]
سپتامبر 3, 2014

برنامه تلویزیونی یک کار خوب

مدتیست که فرصت حضور در کنار دوستانی رو دارم که در حال تهیه یک برنامه‌ی تلویزیونی در زمینه کارآفرینی هستند. با توجه به مدل Reallity Show […]
سپتامبر 3, 2014

برنامه تلویزیونی یک کار خوب

مدتیست که فرصت حضور در کنار دوستانی رو دارم که در حال تهیه یک برنامه‌ی تلویزیونی در زمینه کارآفرینی هستند. با توجه به مدل Reallity Show […]