یونان

دسامبر 15, 2014

چرا ما در زندگی به تراژدی نیاز داریم؟

تراژدی چیست؟ تراژدی، غم‌نامه یا سوگنامه یا سوگ‌نوشت، یکی از شکل‌های نمایش است که ریشه در مناسک مذهبی یونان باستان دارد. تراژدی، توسط تسپیسِ ایکاریایی معرفی […]