گردهمایی

نوامبر 28, 2014

مربی‌نامه (7) – هفته‌ی سمینارها

چند وقتی هست که کم می‌نویسم. هم بیشتر روی کارهای اجرایی متمرکز هستم و هم هر از گاهی پیش میاد که انرژی نوشتن ندارم و به‌نظر […]