کوله پشتی

مارس 7, 2015

کوله پشتی 94

در روزهای پایانی سال گذشته بازی وبلاگی شروع شد با عنوان کوله‌پشتی که خیلی مورد توجه قرار گرفت. دوستان زیادی هم حضوری و هم از طریق […]