کمودور

فوریه 19, 2016

کمودور٬ راک و فاصله‌‌ی ما با نسل جدید

مدتی هست که در دانشگاه شریف برای دانشجویان کلاس شناخت توانایی‌ها دارم. سر کلاس خاطره‌ای را تعریف کردم از دوران کار کردن با کمودور و از […]