پیکاسو

نوامبر 4, 2015

پرسش‌هایی که باید هر ماه از خود پرسید

پیکاسو گفته‌ای داره درباره کپی کردن آثار هنری که همواره با خودم تکرارش می‌کنم: کپی کردن از دیگران ایرادی ندارد. بدبختی زمانی است که ما خودمان را […]
اکتبر 4, 2014

مربی‌نامه (5)

زندگی با دست شکسته این هفته دست راستم شکست و بیش از یک ماه ظاهرا باید وبال گردنم باشد. طبیعتا نمی‌توانم بنوبسم و تایپ کردن با […]
می 8, 2013

پیکاسو سخن می‌گوید: موفقیت

این جمله از پیکاسو مدتی است که ذهنم رو درگیر کرده: اگر تو نابغه و ناموفق باشی، خانواده‌ات، و همه مردم با تو مثل یک نابغه […]
آوریل 4, 2013

تکرار خود

جمله زیر از کتاب پیکاسو سخن می‌گوید است. می‌خواستم توضیحی اضافه کنم، اما موضوع اینقدر گویا هست که حرفی باقی نمی‌گذارد. چرا باید مذبوحانه به چیزی […]