پرورش مدیران

ژوئن 28, 2015

یک تعریف اولیه اما سخت: مدیریت چیست؟

در مطلب کوچینگ مدیران: چرا باید با همکارانتان به کافه بروید؟ دوست عزیز، پرهام کامنت زیر را گذاشته است که باعث شد فکر کنم مطلب دیگری […]