پارک گفتگو

نوامبر 3, 2014

ردپای غریبه‌ها در یک ظهر بارانی

انسان‌ها برای بودن با یکدیگر وجود دارند. – مارکوس اورلیوس امپراطور روم حسن نگهبان پارک گفتگوی تهران است. تو روز بارونی ایستاده بودم زیر یکی از […]