هوگو

جولای 22, 2012

هیچ قطعه‌ی اضافه‌ای وجود ندارد!

اگر فیلم هوگو را ندیده‌اید پیشنهاد می‌کنم زمانی را به دیدن این فیلم اختصاص دهید و بعد این مطلب را بخوانید. اگرچه خواندن این مطلب و یک دیالوگ از فیلم باعث نمی‌شود داستانی از فیلم لو برود. این فیلم را دوست دارم چون غیر از این‌که یک ادای دین از طرف مارتین اسکورسیزی به سینما است، به‌من - مخاطب - یک نکته مهم را یادآوری می‌کند و یادآوری آن نکته مهم زمانی است که هوگو در کنار ایزابل ایستاده است و از پنجره ساعت بزرگ ایستگاه راه‌آهن به منظره پاریس و درخشش ایفل نگاه می‌کند و می‌گوید: