نینجا

سپتامبر 1, 2012

نینجای استیکی نوت

سال 89 مطلبی نوشتم با عنوان 7 ابزار غیر کامپیوتری که کارایی شما را افزایش می‌دهد. از آن زمان تا کنون با وجود تبلت و موبایل من که هنوز نتواستم ابزارهای غیرکامپیوتری را از جریان کاری حذف کنم. حتی نمی‌خواهم هم حذف کنم. ممکن است خیلی‌ها هم با من هم عقیده باشند که هنوز نوشتن با خودکار و مداد در دفتر یا روی کاغذ حس و حال خودش را دارد که هیچ گجتی نمی‌تواند جای آن را بگیرد. اولین آیتمی که در آن مطلب نام بردم استیکی نوت بود. استفاده از استیکی نوت‌ها با تنوع شکل و رنگی که دارند می‌تواند خیلی هیجان انگیز و مفید باشد. استیکی نوت‌ها را می‌توان به همه‌جا چسباند و می‌توان از تنوع رنگی آن‌ها استفاده‌های متفاوتی کرد. شاید ساده‌ترین کاری که هرکدام از ما با استیکی نوت‌ها انجام می‌دهیم، نوشتن مواردی هست که باید در خاطرمان بماند و چسباندن آن روی میز یا اطراف مانیتور باشد.