نیایش

سپتامبر 23, 2014

نیایش راه

دلم گرفته بود، نه از جنس غم. انگار گرفته بود چون حرف‌هایی درش مدفون شده بود. امشب که به خانه رسیدم خلوتی داشتم و این خلوت […]