نگاه مثبت

اکتبر 18, 2015

۶ نکته برای شکل‌دهی روابط مثبت

در مطلب قبل درباره‌ی تفاوت رابطه‌ی موثر و مثبت توضیح دادم. در این مطلب به ۶ نکته اشاره کرده‌ام که می‌تواند نوع نگاه و تفکر شما […]
سپتامبر 10, 2013

با قلبت ببین و با چشمت صدا کن!

قلب‌های شما چشم دارند و می‌توانند چیزی‌های عجیبی را ببینند. چیزهایی که چشمان شما نمی‌بینند. یا حتی برعکس. چشمان شما چیزهایی را می‌بینند که قلب شما آنها را نمی‌بیند. زندگی اینطور است. چیزهایی را باید عمیق دید و چیزهای دیگری را گاهی نباید دید. همانقدر که ما به نگاه دقیق نیاز داریم به کوری هم نیاز داریم. آیا هرگز خواسته‌اید که با قلب خود کسی را ببینید؟ چشم‌های شما زبان دارند. آوا و آهنگ دارند. چشم‌های شما می‌توانند کسی را صدا بزنند و می‌توانند کسی را برانند. چشم‌های شما می‌توانند حرف‌هایی را بزنند که زبان شما توانش را ندارد. می‌توانند احساسی را منتقل کنند که هرگز زبان شما نمی‌تواند. آیا هرگز خواسته‌اید با چشم‌های خود کسی را صدا کنید؟ شاید از من بپرسید که چطور باید با قلب دید و با چشم صدا زد؟ نمی‌دانم. واقعا نمی‌دانم. حتی نمی‌دانم که دستور نوشته شده‌ای
سپتامبر 10, 2013

با قلبت ببین و با چشمت صدا کن!

قلب‌های شما چشم دارند و می‌توانند چیزی‌های عجیبی را ببینند. چیزهایی که چشمان شما نمی‌بینند. یا حتی برعکس. چشمان شما چیزهایی را می‌بینند که قلب شما آنها را نمی‌بیند. زندگی اینطور است. چیزهایی را باید عمیق دید و چیزهای دیگری را گاهی نباید دید. همانقدر که ما به نگاه دقیق نیاز داریم به کوری هم نیاز داریم. آیا هرگز خواسته‌اید که با قلب خود کسی را ببینید؟ چشم‌های شما زبان دارند. آوا و آهنگ دارند. چشم‌های شما می‌توانند کسی را صدا بزنند و می‌توانند کسی را برانند. چشم‌های شما می‌توانند حرف‌هایی را بزنند که زبان شما توانش را ندارد. می‌توانند احساسی را منتقل کنند که هرگز زبان شما نمی‌تواند. آیا هرگز خواسته‌اید با چشم‌های خود کسی را صدا کنید؟ شاید از من بپرسید که چطور باید با قلب دید و با چشم صدا زد؟ نمی‌دانم. واقعا نمی‌دانم. حتی نمی‌دانم که دستور نوشته شده‌ای
فوریه 4, 2012

چشم خوب

دارم کم‌کم به این نتیجه می‌رسم که باید بخشی برای مطالب مربوط به تاکسی‌ها و آژانس‌ها در این بلاگ باز کنم. چیزی مثل تاکسی‌گرافی. هر چند وقت برخوردی با راننده‌های دارم که نکات جالب توجهی دارند. شاید دلیل این اتفاقات این است که این گروه از جامعه ارتباط زیادی با آدم‌های مختلف دارند و داستان‌های زیادی برای تعریف کردن. اما این‌بار داستان مربوط به برخورد با راننده تاکسی خاصی نیست بلکه موضوع برخورد با نوع نگاه یک راننده تاکسی است.