نوشتن

ژانویه 13, 2018

۶ درسی که از ۱۰ سال نوشتن یاد گرفتم!

این روزها وارد دهمین سالی می‌شوم که این سایت را دارم. وقتی به ده سال گذشته نگاه می‌کنم، متوجه می‌شوم که چقدر زندگی‌ام تغییر کرده. به‌نظرم یکی از […]
فوریه 21, 2015

در زندگی چه چیزهایی را نباید از دست داد؟

فکر می‌کنم یک چیزهایی را در زندگی نباید از دست داد. چیزهایی که دارایی‌های ارزشمند هرکسی می‌تواند باشد. باید مراقب بود که همین‌ها را از دیگران […]
آگوست 3, 2014

سهم من نوشتن، سهم شما…؟

اول مطلبی نوشته بودم و درخواست کرده بودم که در مورد فعالیت‌هایم از شما فیدبک بگیرم. واقعیت این است که انتظار داشتم بعد از شش سال […]
آگوست 3, 2014

سهم من نوشتن، سهم شما…؟

اول مطلبی نوشته بودم و درخواست کرده بودم که در مورد فعالیت‌هایم از شما فیدبک بگیرم. واقعیت این است که انتظار داشتم بعد از شش سال […]
اکتبر 31, 2011

صفحات صبحگاهی

وقتی کاری را انجام می‌دهیم می‌توانیم دو نوع نگاه به آن داشته باشیم. نگاه منطقی و نگاه احساسی. می‌توانیم آن کار را مجموعه‌ای از قوانین و […]