نامه

اکتبر 20, 2015

نامه‌هایی که منتظرند

آخرین باری که نامه نوشتی کی بود؟ قبل‌ترها پاکت نامه و تمبر و پست‌چی هویت ویژه‌ای داشتند. نامه‌ها سفر می‌کردند تا می‌رسیدند و اون دست‌خط‌ها ارزش […]
اکتبر 20, 2015

نامه‌هایی که منتظرند

آخرین باری که نامه نوشتی کی بود؟ قبل‌ترها پاکت نامه و تمبر و پست‌چی هویت ویژه‌ای داشتند. نامه‌ها سفر می‌کردند تا می‌رسیدند و اون دست‌خط‌ها ارزش […]