مشاوره شغلی

جولای 24, 2014

گناه صحبت کردن از توانمندی‌ها

کیس کوچینگی دارم که قرار هست با هم برای تبدیل شدن به یک مدیر حرفه‌ای کار کنیم.  در اولین جلسه وقتی از او خواستم که توانایی‌هایش […]