مستند

می 8, 2016

دروازه‌های زندگی

هرگز نتونستم خودم را در چارچوب یک کار نگه دارم. در واقع هرگز نتونستم بر بازیگوشی و کنجکاوی کودکی‌ام غلبه کنم. بعد از سالیان زیادی که […]
آوریل 28, 2015

یک مستند کوتاه درباره‌ی توانایی‌ها

زمستان 93 دوربین را برداشتیم و رفتیم در خیابان و از مردم پرسیدیم چه توانایی‌هایی دارند؟ خودتان این ویدئوی 4 دقیقه‌ای را ببینید. لینک مستقیم در […]
آوریل 28, 2015

یک مستند کوتاه درباره‌ی توانایی‌ها

زمستان 93 دوربین را برداشتیم و رفتیم در خیابان و از مردم پرسیدیم چه توانایی‌هایی دارند؟ خودتان این ویدئوی 4 دقیقه‌ای را ببینید. لینک مستقیم در […]
می 11, 2010

مستند کوتاه وب معنایی – وب ۳

ویدئوی زیر در مطلبی با عنوان وب معنایی: چیست و چرا مهم است؟ در سایت Mashable منتشر شده است. یک ویدئوی 15 دقیقه ای درباره نسل […]