مدیریت تغییر

جولای 26, 2015

زورا شهری که تغییر نکرد و فراموش شد

در پس گذر از شش رودخانه و سه رشته‌کوه، زورا سر برمی‌آورد. شهری که هرکس یک‌بار آن‌را دیده باشد، دیگر نمی‌تواند از یادش ببرد. البته نه […]
ژوئن 28, 2015

یک تعریف اولیه اما سخت: مدیریت چیست؟

در مطلب کوچینگ مدیران: چرا باید با همکارانتان به کافه بروید؟ دوست عزیز، پرهام کامنت زیر را گذاشته است که باعث شد فکر کنم مطلب دیگری […]
جولای 31, 2013

تغییر از ما شروع می‌شود

باید بیشتر فکر کرد. باید بیشتر عمیق شد. باید بیشتر نشانه‌ها را دید و دنبال کرد. اگر قرار است دنیای اطراف ما تغییر کند، تغییر از […]
جولای 16, 2013

تمرکز بر مشکلات یا فرصت‌ها

برای ایجاد آگاهی نسبت به تغییر الگوها در یک جامعه (خانواده / محیط کار / شهر / کشور) می‌توان دو رویکرد را در پیش گرفت. رویکرد اول نشان دادن اشکال‌ها و ایرادهاست و رویکرد دوم نشان دادن فرصت‌ها و امکانات. اگر همواره تمرکز بر رویکرد اول باشد، اعضای آن جامعه بعد از مدتی نسبت به مشکلات خنثی می‌شوند و هرگز حرکتی نمی‌کنند چرا که خود را در مقابل کوهی از مشکلات می‌بینند که هرگز قابل حل نیست. اگرهم همواره تمرکز بر رویکرد دوم باشد، افراد دچار خوشبینی غیرواقعی می‌شوند و نمی‌توانند واقعیت‌های جامعه را ببینند.