مدرسه

آگوست 18, 2015

کشف توانایی‌‌های فرزندان (۲) – کشف ظرفیت‌ها

کشف توانایی‌های فرزندان (۱) – باور بال‌های پرواز حسابداری که می‌بایست هنرمند می‌بود در جلسه اول یکی از دوره‌های شناخت توانایی‌ها دختری وارد کلاس شد که […]
ژوئن 2, 2013

مدرسه‌های امروز، آسیب‌های فردا

هربار که با پدر و مادری صحبت می‌کنم که بیش از فرزندشون استرس نمره و امتحان و رفتن به دانشگاه رو دارن دوباره و دوباره به نقش مدارس در شکل‌گیری این استرس پی‌ می‌برم. مدت‌هاست که در ایران تقسیم بندی مدرسه‌های دولتی و غیرانتفاعی شکل گرفته و شاید من و هم‌دوره‌های من محصول اولین تجربه‌های مدرسه‌های غیرانتفاعی باشیم. بماند که فکر می‌کنم با ظهور مدرسه‌های غیرانتفاعی باید یک بازنگری اساسی در مفهوم "غیر انتفاعی" انجام داد.