مایا

دسامبر 2, 2012

اگر دنیا تمام شود؟

قوم مایا در سال‌‌های دور پایان دنیا را روز 21 دسامبر 2012 می‌دانستند. حالا شایعه تمام شدن دنیا در این روز همه‌جا را پر کرده. رفتارها […]