قضاوت

ژانویه 20, 2015

ماجرای سیبیل

خیلی سال پیش، جوان‌تر که بودم موهایم خیلی بلند بود. یک‌روز رفتم و همه را زدم. برای همکارانم یک تغییر چهره جدید بود. خیلی‌ها وقتی من‌ […]