قتل

آوریل 25, 2016

روانشناسی قتل، مرگ ستایش

به این پرسش صادقانه پاسخ دهید: چندبار شده که از دست شخصی خشمگین باشید و با خودتان بگویید: «می‌کشمش»؟ تقریبا اغلب آدم‌ها با چنین موقعیتی روبرو […]