غواصان شهید

ژوئن 16, 2015

برای وداعی دیروقت، برای غواصان شهید

عمق آب، صعود شما بود و دست‌های بسته‌تان بال‌هایی که گشوده شد. فقط ما سال‌ها غافل ماندیم که چگونه آبی آب در گلوی شما گره خورده […]