طراحی

می 11, 2012

معرفی کتاب: آموزش HTML5 و CSS3 در قالب پروژه

کتاب‌هایی که تاکنون در این وبلاگ معرفی کردم بیشتر در زمینه موضوع‌هایی بوده که می‌نویسم. درباره کار حرفه‌ای، رشد شخصی، کارآفرینی و مواردی از این دست. […]
می 11, 2012

معرفی کتاب: آموزش HTML5 و CSS3 در قالب پروژه

کتاب‌هایی که تاکنون در این وبلاگ معرفی کردم بیشتر در زمینه موضوع‌هایی بوده که می‌نویسم. درباره کار حرفه‌ای، رشد شخصی، کارآفرینی و مواردی از این دست. […]