شهر موشها

آگوست 22, 2014

ما نسل نوستالژی

ما نسلی هستیم که نامه نوشتن رو دیدیم. نسلی که می‌نشستیم ساعت‌ها نامه می‌نوشتیم. گاهی برای عشق دوران جوانی و گاهی هم آرزو می‌کردیم کاش نامه‌هایمان […]