سبک کار

سپتامبر 16, 2016

سبک کار کردن خود را بشناسید

نگاهی به تصویر زیر بیاندازید. چه می‌بینید؟ خانمی جوان که به دوردست‌ها خیره شده، یا چهره یک پیرزن؟ پاسخ هر دو است. همانند بسیاری از موارد […]
ژوئن 8, 2015

چگونه کار می‌کنم (2) – کاغذ و کامپیوتر

چگونه کار می‌کنم (1) – نگرش وقتی فکر کردن مهم‌ترین ابزار شما باشد همیشه باید چیزی همراه خود داشته باشید که تفکرات شما را جمع و جور […]
ژوئن 8, 2015

چگونه کار می‌کنم (2) – کاغذ و کامپیوتر

چگونه کار می‌کنم (1) – نگرش وقتی فکر کردن مهم‌ترین ابزار شما باشد همیشه باید چیزی همراه خود داشته باشید که تفکرات شما را جمع و جور […]
می 30, 2015

چگونه کار می‌کنم (1) – نگرش

بیش از یک سال بود که قصد داشتم درباره سبک و سیاق کار کردنم چند مطلب بنویسم و هربار یا فراموش می‌شد یا اولویت دیگری پیش […]