سامورایی

می 25, 2013

ذهنیت بی‌ذهنی

داشتم برای یک برنامه‌ آموزشی کتاب Presentation Zen رو مرور می‌کردم که به این عبارت برخورد کردم: زمانی‌که شمشیرزن ذهنش خالی می‌شود، هیچ احساسی که در […]