سال نو

مارس 17, 2013

پادکست: جایی میان سال کهنه و سال نو

جایی میان سال کهنه و سال نو می‌ایستیم. خاطراتی از گذشته و نگاهی به آینده ما را احاطه کرده است. اینجا نقطه‌ای است که باید از […]
مارس 17, 2013

پادکست: جایی میان سال کهنه و سال نو

جایی میان سال کهنه و سال نو می‌ایستیم. خاطراتی از گذشته و نگاهی به آینده ما را احاطه کرده است. اینجا نقطه‌ای است که باید از […]
مارس 18, 2012

آرزویی برای سال نو

می‌خواستم آرزویی کنم برای شروع سال جدید. مثلا آرزوی شادی و سلامتی و خوشحالی. همانی که همیشه در تبریک‌ها به یکدیگر می‌گوییم. به‌نظرم بیشتر این نوع […]
مارس 18, 2012

آرزویی برای سال نو

می‌خواستم آرزویی کنم برای شروع سال جدید. مثلا آرزوی شادی و سلامتی و خوشحالی. همانی که همیشه در تبریک‌ها به یکدیگر می‌گوییم. به‌نظرم بیشتر این نوع […]