زیبایی

آوریل 8, 2015

ویدئوهای سمینار زیباشو (وبیاد)

اسفند سال گذشته با همکاری موسسه خیریه همگام سمیناری با عنوان زیباشو در سالن همایش موسسه خیریه رعد برگزار شد. در این سمینار شاهین طبری، رضا […]