رویاپردازی

نوامبر 4, 2015

پرسش‌هایی که باید هر ماه از خود پرسید

پیکاسو گفته‌ای داره درباره کپی کردن آثار هنری که همواره با خودم تکرارش می‌کنم: کپی کردن از دیگران ایرادی ندارد. بدبختی زمانی است که ما خودمان را […]
فوریه 12, 2013

معلم‌های رویاساز

معلم و شاگرد - آلفرد بادر 1827 - موزه تاریخ علم دانشگاه آکسفورد رویای شما با معلمی که به شما ایمان دارد شکل می‌گیرد، کسی که شما را هدایت می‌کند تا به بلندی بعدی زندگی خو برسید و گاهی سوزن دردناکی به اسم "حقیقت" به شما می‌زند. - Dan Rather صحنه اول نشسته‌ام روبروی یک پسربچه 14-15 ساله. پاهایش را جمع کرده در مبل راحتی و سرش را تکیه داده به دست راستش و شکلی متفکرانه به‌خود گرفته. مادرش نشسته سمت چپ او و نگران آینده شغلی فرزندش است. از پسربچه می‌پرسم: "فرض کن هم سن من که شدی می‌خوای چه کاری انجام بدی؟" سعی می‌کنم سوالم از فضای کلیشه‌ی "می‌خواهی چه کاره شوی؟" کمی فاصله داشته باشد. سوالم را طوری می‌پرسم که تخیلش را به‌کار بیاندازد. با این وجود انتظار دارم که همان جواب‌های کلیشه را بشنوم. بچه‌ها در این سن به ایده‌آل‌های خود فکر می‌کنند و این نه‌تنها ایرادی ندارد که خیلی هم خوب است. بنابراین خودم را آماده می‌کنم که وقتی گفت دکتر و مهندس و ... جوابی برایش داشته باشم.
ژانویه 13, 2013

مثلث قدرت خود را دوباره بازیابی کنید!

مرد خردمند - فرانسیس مسترز همه ما به آینه نیاز داریم تا یادآوری کنیم که چه‌کسی هستیم - فیلم Memento چیزهایی هست که هر روز با آنها سر و کار داریم و آنقدر با آنها سر و کار داریم که دیگر نمی‌بینیمشان. اگر کمی دقت کنیم می‌بینیم که ما بسیاری چیزها را می‌دانیم. مغز ما پر است از دانسته‌ها. گاهی یک نشانه کوچک، وقتی احساس ما را تحریک می‌کند، منجر به یادآوری بزرگی می‌شود. همان لحظه معروف "آهااااا" که هرکدام از ما در شرایط مختلفی تجربه‌اش می‌کنیم. هرچقدر که ما بیشتر می‌دانیم، بیشتر هم نیاز به یادآوری داریم. هرچقدر که بیشتر کسب اطلاعات می‌کنیم بیشتر به قلقلک‌های احساسی نیاز داریم. بیشتر لازم داریم تا براساس روالی مشخص چیزهایی را به‌خاطر بیاوریم. بسیاری از دوره‌های آموزشی که نقش بازآموزی را دارند، در نقش یادآور ظاهر می‌شوند. ما به‌عنوان انسان سه قدرت ویژه داریم که به بودنشان عادت کرده‌ایم و آنها را نمی‌بینیم. این سه قدرت زبان، پرسش و رویاپردازی است که یادآوری قابلیت‌هایشان می‌تواند انرژی دوباره‌ای برای حرکت ما باشد.
ژانویه 13, 2013

مثلث قدرت خود را دوباره بازیابی کنید!

مرد خردمند - فرانسیس مسترز همه ما به آینه نیاز داریم تا یادآوری کنیم که چه‌کسی هستیم - فیلم Memento چیزهایی هست که هر روز با آنها سر و کار داریم و آنقدر با آنها سر و کار داریم که دیگر نمی‌بینیمشان. اگر کمی دقت کنیم می‌بینیم که ما بسیاری چیزها را می‌دانیم. مغز ما پر است از دانسته‌ها. گاهی یک نشانه کوچک، وقتی احساس ما را تحریک می‌کند، منجر به یادآوری بزرگی می‌شود. همان لحظه معروف "آهااااا" که هرکدام از ما در شرایط مختلفی تجربه‌اش می‌کنیم. هرچقدر که ما بیشتر می‌دانیم، بیشتر هم نیاز به یادآوری داریم. هرچقدر که بیشتر کسب اطلاعات می‌کنیم بیشتر به قلقلک‌های احساسی نیاز داریم. بیشتر لازم داریم تا براساس روالی مشخص چیزهایی را به‌خاطر بیاوریم. بسیاری از دوره‌های آموزشی که نقش بازآموزی را دارند، در نقش یادآور ظاهر می‌شوند. ما به‌عنوان انسان سه قدرت ویژه داریم که به بودنشان عادت کرده‌ایم و آنها را نمی‌بینیم. این سه قدرت زبان، پرسش و رویاپردازی است که یادآوری قابلیت‌هایشان می‌تواند انرژی دوباره‌ای برای حرکت ما باشد.
آوریل 9, 2011

به یک اژدهای تربیت نشده نیازمندیم!

در مطلب قبل صحبت رویاپردازی شد، داشتم به این فکر می‌کردم که ممکن شدن رویاهای غیر ممکن در ذهن هیچ تاثیری که نداشته باشه، حداقل باعث […]