روز کار داوطلبانه

می 6, 2013

روز کار داوطلبانه

کسب درآمد و ایجاد ارزش به‌واسطه ارائه محصول یا خدمات بزرگترین هدف یک سازمان انتفاعی است. اما در هر جامعه‌ای، شرکت‌ها از فرصت‌هایی که برای آنها فراهم می‌شود در جهت رشد استفاده می‌کنند و همین موضوع هر فرد و شرکتی را نسبت به جامعه خود مسئول می‌کند. بنابراین شرکت‌ها مسئولیت‌های اجتماعی نیز دارند که معمولا در قالب کارهای خیریه، مشاوره و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات، فراهم کردن بستر کارآفرینی برای جوان‌ترها و ... این مسئولیت‌ها را کامل می‌کنند. در هر کشور روزی را به‌عنوان روز کارداوطلبانه انتخاب می‌کنند تا شرکت‌ها و کارکنانشان خدماتی را در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود ارائه دهند. به‌عنوان مثال گوگل به زنان کم‌درآمد مشاوره مالی و خوداشتغالی می‌دهد. کارکنان شرکت کوکاکولای فرانسه در سال 2008 برای کاهش نرخ بیکاری به 2700 دانشجو تدریس کردند.
می 6, 2013

روز کار داوطلبانه

کسب درآمد و ایجاد ارزش به‌واسطه ارائه محصول یا خدمات بزرگترین هدف یک سازمان انتفاعی است. اما در هر جامعه‌ای، شرکت‌ها از فرصت‌هایی که برای آنها فراهم می‌شود در جهت رشد استفاده می‌کنند و همین موضوع هر فرد و شرکتی را نسبت به جامعه خود مسئول می‌کند. بنابراین شرکت‌ها مسئولیت‌های اجتماعی نیز دارند که معمولا در قالب کارهای خیریه، مشاوره و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات، فراهم کردن بستر کارآفرینی برای جوان‌ترها و ... این مسئولیت‌ها را کامل می‌کنند. در هر کشور روزی را به‌عنوان روز کارداوطلبانه انتخاب می‌کنند تا شرکت‌ها و کارکنانشان خدماتی را در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود ارائه دهند. به‌عنوان مثال گوگل به زنان کم‌درآمد مشاوره مالی و خوداشتغالی می‌دهد. کارکنان شرکت کوکاکولای فرانسه در سال 2008 برای کاهش نرخ بیکاری به 2700 دانشجو تدریس کردند.