روز مادر

مارس 30, 2016

مادران انتظار

مادرها همیشه پشت پنجره‌ی انتظار نشسته‌اند. از پشت این پنجره دل‌نگران می‌شوند٬ لبخند می‌زنند٬ اشک می‌ریزند٬ امید می‌دهند و گاهی هم دل‌شکسته می‌شوند. انتظار با مادر […]