رفتارشناسی

دسامبر 3, 2015

در باب آدم‌های غرغرو

بعضی از آدما پر از غر هستن و هرجا که فضای غر زدن داشته باشن انگار که سرمست می‌شن از مخدر غر اما بعدش کاری برای ترک […]