رشد

فوریه 27, 2013

عادت و تمرین

ما عادت‌های زیادی داریم. عادت‌های خوب و بد. مهم‌ترین مسئله عادت‌ها اینست که به آنها آگاه نیستیم. در واقع هرچیزی که برای ما تبدیل به عادت می‌شود، آگاهی ما نسبت به آن حذف می‌شود و ما آن عادت را بدون آگاهی انجام می‌دهیم. مثلا عادت می‌کنیم هر روز مسواک بزنیم و این کار را بدون آگاهی چگونه مسواک زدن انجام می‌دهیم. بعد یک برنامه پزشکی می‌بینیم درباره چگونه مسواک زدن و روش‌های درست را می‌آموزیم. دفعه بعد که می‌خواهیم مسواک بزنیم با آگاهی بر چگونه مسواک زدن این کار را انجام می‌دهیم. مدتی این آگاهی وجود دارد تا روش جدید هم تبدیل به عادت می‌شود و از دایره توجه ما خارج می‌شود و به اصطلاح آن کار را اتوماتیک انجام می‌دهیم.
فوریه 27, 2013

عادت و تمرین

ما عادت‌های زیادی داریم. عادت‌های خوب و بد. مهم‌ترین مسئله عادت‌ها اینست که به آنها آگاه نیستیم. در واقع هرچیزی که برای ما تبدیل به عادت می‌شود، آگاهی ما نسبت به آن حذف می‌شود و ما آن عادت را بدون آگاهی انجام می‌دهیم. مثلا عادت می‌کنیم هر روز مسواک بزنیم و این کار را بدون آگاهی چگونه مسواک زدن انجام می‌دهیم. بعد یک برنامه پزشکی می‌بینیم درباره چگونه مسواک زدن و روش‌های درست را می‌آموزیم. دفعه بعد که می‌خواهیم مسواک بزنیم با آگاهی بر چگونه مسواک زدن این کار را انجام می‌دهیم. مدتی این آگاهی وجود دارد تا روش جدید هم تبدیل به عادت می‌شود و از دایره توجه ما خارج می‌شود و به اصطلاح آن کار را اتوماتیک انجام می‌دهیم.
ژانویه 7, 2013

تغییر از چه لحظه‌ای آغاز می‌شود؟

ما حرکت نمی‌کنیم! ما بیشتر علاقه به سکون داریم تا حرکت. علاقه به این‌که آب از آب تکان نخورد و همه‌چیز رو به‌راه باشد. با صرف کمترین میزان انرژی، بیشترین نتیجه را به‌دست بیاوریم. شاید بتوان اسم این وضعیت را تنبلی گذاشت و شاید از دیدی بتوان گفت که همه ما یک تنبل درون داریم که مثل یک انسان حراف مدام در ذهن ما می‌خواند که: "حالا چه کاری است؟ بگذار شرایط همینطور باشد. چرا می‌خواهی اوضاع را تغییر دهی؟" در بسیاری از مواقع هم تنبل درون کار خودش را می‌کند. درست در لحظه‌ای که می‌دانیم کار مهمی را باید انجام بدهیم، باید از جا بلند شویم، حرکتی بکنیم، دستمان می‌‌رود سمت کنترل تلویزیون، روی کاناپه لم می‌دهیم و غرق برنامه تلویزیونی می‌شویم و به خودمان قول می‌دهیم که فردا کار را پیگیری خواهیم کرد. در این نقطه لازم نیست ماجرای فردا را توضیح بدهم چون حتما خودتان می‌توانید حدس بزنید که چه اتفاقی می‌افتد...
ژانویه 7, 2013

تغییر از چه لحظه‌ای آغاز می‌شود؟

ما حرکت نمی‌کنیم! ما بیشتر علاقه به سکون داریم تا حرکت. علاقه به این‌که آب از آب تکان نخورد و همه‌چیز رو به‌راه باشد. با صرف کمترین میزان انرژی، بیشترین نتیجه را به‌دست بیاوریم. شاید بتوان اسم این وضعیت را تنبلی گذاشت و شاید از دیدی بتوان گفت که همه ما یک تنبل درون داریم که مثل یک انسان حراف مدام در ذهن ما می‌خواند که: "حالا چه کاری است؟ بگذار شرایط همینطور باشد. چرا می‌خواهی اوضاع را تغییر دهی؟" در بسیاری از مواقع هم تنبل درون کار خودش را می‌کند. درست در لحظه‌ای که می‌دانیم کار مهمی را باید انجام بدهیم، باید از جا بلند شویم، حرکتی بکنیم، دستمان می‌‌رود سمت کنترل تلویزیون، روی کاناپه لم می‌دهیم و غرق برنامه تلویزیونی می‌شویم و به خودمان قول می‌دهیم که فردا کار را پیگیری خواهیم کرد. در این نقطه لازم نیست ماجرای فردا را توضیح بدهم چون حتما خودتان می‌توانید حدس بزنید که چه اتفاقی می‌افتد...
سپتامبر 8, 2012

مادون قرمز

اگر اشتباه نکنم باید دوم دبیرستان بوده باشم و احتمالا روزی بوده که داشتم فیلمی می‌دیدم. آن زمان تازه ویدئو داشتن از لیست ممنوعه‌ها خارج شده بود و ویدئو کلوب‌هایی بودند که فیلم اجاره می‌دادند. یکی از سرگرمی‌های من بازی با کنترل ویدئو بود. آن رو به دیوار می‌گرفتم، دکمه PLAY یا STOP را می‌زدم و براساس انعکاس، ویدئو موج مادون قرمز را دریافت می‌کرد و فیلم پخش یا قطع می‌شد. آن زمان نمی‌دانستم که کنترل تلویزیون و ویدئو (پخش صوت‌ها نسل اول کنترلی بودن را تجربه می‌کردند) براساس مادون قرمز کار می‌کردند. اما یک‌جایی برایم سوال شد که دقیقا چه‌چیزی باعث می‌شود این اتفاق بیافتد؟ این چیست که مثل نور و انعکاسش در آیینه رفتار می‌کند؟ شاید باید این ماجرا را با افتادن سیب نیوتون بررسی کرد با این تفاوت که نیوتون پس از افتادن سیب به قانون جاذبه رسید اما من کار خاصی نکردم. شاید هم تاثیرش به اندازه قانون جاذبه نبوده.
سپتامبر 8, 2012

مادون قرمز

اگر اشتباه نکنم باید دوم دبیرستان بوده باشم و احتمالا روزی بوده که داشتم فیلمی می‌دیدم. آن زمان تازه ویدئو داشتن از لیست ممنوعه‌ها خارج شده بود و ویدئو کلوب‌هایی بودند که فیلم اجاره می‌دادند. یکی از سرگرمی‌های من بازی با کنترل ویدئو بود. آن رو به دیوار می‌گرفتم، دکمه PLAY یا STOP را می‌زدم و براساس انعکاس، ویدئو موج مادون قرمز را دریافت می‌کرد و فیلم پخش یا قطع می‌شد. آن زمان نمی‌دانستم که کنترل تلویزیون و ویدئو (پخش صوت‌ها نسل اول کنترلی بودن را تجربه می‌کردند) براساس مادون قرمز کار می‌کردند. اما یک‌جایی برایم سوال شد که دقیقا چه‌چیزی باعث می‌شود این اتفاق بیافتد؟ این چیست که مثل نور و انعکاسش در آیینه رفتار می‌کند؟ شاید باید این ماجرا را با افتادن سیب نیوتون بررسی کرد با این تفاوت که نیوتون پس از افتادن سیب به قانون جاذبه رسید اما من کار خاصی نکردم. شاید هم تاثیرش به اندازه قانون جاذبه نبوده.