رادیو اقتصاد

سپتامبر 19, 2014

مربی‌نامه (3)

بعضی هفته‌ها، مثل هفته‌ای که گذشت کمتر فرصت نوشتن بدست میاد. برای من میزان نوشتن با میزان مطالعه رابطه مستقیم داره. تو هفته‌‌های شلوغ کمتر فرصت […]
ژوئن 23, 2014

پادکست: چگونه خودآگاهی خود را افزایش دهیم؟

برنامه هفته قبل باشگاه مشاوران اقتصادی رادیو اقتصاد به موضوع خودآگاهی و روش‌‌های افزایش خود آگاهی اختصاص داشت. این پادکست نسخه کامل‌تری از گفتگوی هفته گذشته […]
ژوئن 23, 2014

پادکست: چگونه خودآگاهی خود را افزایش دهیم؟

برنامه هفته قبل باشگاه مشاوران اقتصادی رادیو اقتصاد به موضوع خودآگاهی و روش‌‌های افزایش خود آگاهی اختصاص داشت. این پادکست نسخه کامل‌تری از گفتگوی هفته گذشته […]