دممگرم

جولای 5, 2013

نقاط #دممگرم

گذشته ما همواره برای ما درس‌هایی به همراه دارد. اما این‌که گذشته‌مان را چطور بیاد بیاوریم بسیار مهم است. در سخنرانی “من تاثیرگذار هستم” بحثی را مطرح کردم به‌عنوان نقطه دمم‌گرم. نقطه دمم گرم زمان‌هایی است در گذشته که ما عملکرد مطلوبی در کاری داشته‌ایم. یادآوری این لحظه‌ها و کنار هم گذاشتن آنها به ما هم انرژی دوباره‌ می‌دهد، باعث می‌شود درک‌‌مان از توانایی‌ها و قابلیت‌هایمان بهبود پیدا کند و بیشتر بفهمیم که چه سبک کارهایی را باید انجام دهیم.