در

می 8, 2016

دروازه‌های زندگی

هرگز نتونستم خودم را در چارچوب یک کار نگه دارم. در واقع هرگز نتونستم بر بازیگوشی و کنجکاوی کودکی‌ام غلبه کنم. بعد از سالیان زیادی که […]