دردمندی

آوریل 14, 2015

توقف در شیار 143

در میانه‌ی نوشتن درباره پایان رابطه، فیلم شیار 143 را دیدم. درباره این فیلم‌ چیزهای زیادی را دوست داشتم. بازی مریلا زارعی که هر مرحله از […]
ژانویه 28, 2015

در باب اشک ریختن

جلسه آخر فصل رویای دوره‌ی شناخت توانایی‌ها، جلسه‌ای است که شرکت‌کنندگان ارائه دارند. در این جلسه من صحبت نمی‌کنم و قرار است هرکسی درباره خودش و […]