دانشگاه

دسامبر 11, 2010

این دانشجویان بلاتکلیف

شب گذشته در جمع اقوام بودیم و زوج تازه عقد کرده ای هم حضور داشتند و اول راه برنامه ریزی برای آینده. البته از نقطه نظر […]