حمایت

آگوست 13, 2012

یک‌سال پس از زلزله آذربایجان

زلزله شده و بسیاری از مردم در حرکت‌های خودجوش در جاهای مختلف این شهر و کشور سعی می‌کنند در حد توان خود از آسیب دیدگان این […]
آگوست 13, 2012

یک‌سال پس از زلزله آذربایجان

زلزله شده و بسیاری از مردم در حرکت‌های خودجوش در جاهای مختلف این شهر و کشور سعی می‌کنند در حد توان خود از آسیب دیدگان این […]