حل مسئله

می 6, 2015

یک برداشت از پازل

این یادداشت کوتاه را در خبرنامه‌ی این هفته نوشته بودم: این هفته یک پازل هزار تکه هدیه گرفتم. دوست عزیزی وقتی پازل رو دید گفت زمانی‌که در […]
ژوئن 8, 2014

مشکل هرچه می‌خواهد باشد…

کار و زندگی آنقدر پیچیده هست که همواره با چالش‌های مختلفی روبرو شویم. انگار که یک بازی کامپیوتری طراحی شده با غول‌های آخر هر مرحله و […]
ژوئن 8, 2014

مشکل هرچه می‌خواهد باشد…

کار و زندگی آنقدر پیچیده هست که همواره با چالش‌های مختلفی روبرو شویم. انگار که یک بازی کامپیوتری طراحی شده با غول‌های آخر هر مرحله و […]
دسامبر 5, 2010

حل مسئله به روش شرلوک هولمز

حل مسئله بیشتر از آنکه وابسته به ابزار خاصی باشد به یک الگوی فکری نیاز دارد. الگوی فکری به شما کمک می‌کند تا بتوانید با موضوع […]