حقیقت

ژوئن 23, 2013

خلق حقیقت

ما حقیقت را با حضور دیگران می‌سازیم و خلق می‌کنیم. انسان در تنهایی مطلق موجودی بی‌معنی خواهد بود. تمام احساسات ما در تعامل با جامعه اطراف […]