حسن قاضی مرادی

دسامبر 6, 2015

چرا تَرک می‌شویم؟

ترک شدن٬ احساس بسیار غم‌انگیزی برای هر انسانی می‌تواند باشد. قبلا مطلبی نوشته بودم در تفاوت تنهایی و تنهایی. زمانی که ما تنهایی خودخواسته را انتخاب […]