توجه

آگوست 10, 2016

در زندگی به چه چیزی توجه می‌کنید؟

در زندگی به چه چیزی توجه می‌کنید؟ چیزهایی که در زندگی به اونها توجه می‌کنید واقعیت زندگی شما رو تعریف می‌کنند. مثلا اینکه بیشتر به چه […]