تنهایی

آوریل 6, 2015

درباره‌ی تنهایی

قبل‌تر درباره تفاوت تنهایی با تنهایی نوشته‌ام. تنهایی که به انتخاب و اختیار باشد و ما را از جریان شلوغ زندگی جدا کند سازنده است. بسیاری از […]
فوریه 21, 2015

در زندگی چه چیزهایی را نباید از دست داد؟

فکر می‌کنم یک چیزهایی را در زندگی نباید از دست داد. چیزهایی که دارایی‌های ارزشمند هرکسی می‌تواند باشد. باید مراقب بود که همین‌ها را از دیگران […]
اکتبر 2, 2013

تفاوت تنهایی و تنهایی

در انگلیسی بین دو کلمه loneliness و solitude تفاوت هست که در فارسی هردو به تنهایی ترجمه می‌شود اما بین هرکدام از این تنهایی‌ها تفاوت بسیار […]