تفکر

می 8, 2016

دروازه‌های زندگی

هرگز نتونستم خودم را در چارچوب یک کار نگه دارم. در واقع هرگز نتونستم بر بازیگوشی و کنجکاوی کودکی‌ام غلبه کنم. بعد از سالیان زیادی که […]
فوریه 28, 2016

تفکر نقادانه و تفکر امکان محور (چگونه از خوب به عالی برویم)

تفکر انتقادی و نتایج آن شکی نیست که ترس‌ها و قدرت کشف تهدیدها توسط انسان باعث بقای او بر روی کره زمین شده است. در طول […]
ژوئن 10, 2014

اگر نشدها…

دیروز بحثمان در کلاس شناخت توانایی‌ها مربوط به روش‌های شناسایی استعدادها بود. معمولا این جلسه‌، از جلساتی است که شرکت‌کنندگان با علامت سوال‌های زیادی روبرو می‌شوند. […]