تحول فردی

اکتبر 6, 2016

راز خوشحالی در محل کار چیست؟

آیا همواره هزینه‌ای هنگفت برای برای آموزش کارکنان و مشارکت بیشتر آن‌ها خرج می‌کنید؟ از نتیجه به دست آمده راضی هستید؟ یا همه چیز به کندی […]
ژوئن 15, 2013

کارتن خوابی که متحول شد!

حس امید، دوباره به زندگی جریان می‌دهد. یک تلنگر برای بیدار شدن و به‌دست گرفتن سرونوشت، یک حرکت و در پس آن تحول. این حداقل حق […]