تاثیر مثبت

ژانویه 12, 2014

فرهنگ فراموش شد‌ه‌ی پیکان

زمانی که حسین دانشور از مقامات دربار، در پاییز 1349 خبرنگاران را برای دیدن اولین خودروی ملی در مجموعه ایران خودرو دعوت کرد کسی تصور نمی‌کرد […]