بیماری ALS

دسامبر 8, 2014

همیشگی‌های زندگی را باور نکن!

بهمن! ازم خواستی در زمان مناسبی با مهسا صحبت کنم. شاید هیچ‌وقت و هرگز کسی این‌گونه روبرویم نایستاده بود و این‌گونه به‌خودم نگفته بود که به […]
سپتامبر 13, 2014

گفتگو با حنانه خضرایی درباره بیماری ALS

در تب و تاب ماجرای سطل آب یخ، من هم به این چالش دعوت شدم. اما خاطرم بود که حنانه خضرایی که در دوره شناخت توانایی‌ها شرکت […]